Foreningen Retten til en verdig død

Aktuelt

Verdighetskonferansen 2017
Se film fra verdighetskonferansen 2017
Les Mer
Stor oppslutning
Fortsatt stor oppslutning i befolkningen om at selvbestemt assistert dødshjelp bør tillates for alvorlig syke. I en ny undersøkelse gjennomført av Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo og Norges Handelshøyskole i 2015 viser at det fortsatt er stor oppslutning for å få legalisert dødshjelp i Norge. ¾ av befolkningen er av den oppfatning at mennesker med dødelig sykdom og kort forventet levetid, på visse vilkår selv må kunne be om hjelp til å avslutte livet.
Les Mer
Verdighetskonferansen 2016
Se film fra verdighetskonferansen 2016
Les Mer
Verdighetskonferansen 2015
Se videoer fra verdighetskonferansen 2015
Les Mer
Døden angår oss alle
Ja til aktiv livshjelp heter det når man vil legge dødshjelpsdebatten død. Kari Vigeland i Morgenbladet 14.11.2014
Les Mer
Christian Sandsdalenprisen 2013
Christian Sandsdalenprisen 2013 går til forfatter og komponist Ketil Bjørnstad
Les Mer
REFERAT FRA ÅRSMØTET 25. april 2013 i Håndverkeren Konferansesenter, Oslo
Les Mer
Overbehandling
«Hvor langt skal behandling strekkes innenfor de mulighetene som er tilgjengelige, når det eneste man oppnår er å utsette døden med timer, dager, eller kanskje noen uker?» Kristin Halvorsen, intensivsykepleier
Les Mer
Hjelp ved livets slutt
Helsedirektør Bjørn Guldvog skriver om prioritering på Helsedirektoratets hjemmesider at prioriteringer ved livets slutt er vanskelige. Norsk helsetjeneste strekker seg langt i å forlenge liv, også når effekten er beskjeden og helbredelse umulig. Jeg er enig med ham i at det må finnes grenser for hvor langt det er etisk forsvarlig å strekke seg. Samtidig er det grunnleggende at alle får et verdig tilbud helt til livets slutt. Her er det behov for mer systematisk kunnskap om hva pasientene og befolkningen ønsker. Kanskje er det behov for nye prioriteringskriterier?
Les Mer
Det siste ønsket av Janne Tveit og Marianne C. Håheim
To elever fra Tekstforfatterlinja ved Westerdals School of Communication, tok kontakt med vår forening, og de sa følgende: «Vi ville skrive ein reportasje om menneske som er over gjennomsnittleg engasjerte. For å skape motstand i teksten, ønskte vi å snakke med menneske som engasjerer seg for saker som kan bli oppfatta som kontroversielle. Aktiv dødshjelp var ein av dei første idéane våre, og vi var så heldige å bli sett i kontakt med Tove via Foreningen Retten til en Verdig Død.» Tove er styremedlem i RVD.
Les Mer
Livshjelp kan også være dødshjelp.
I Vårt Land 3. februar stiller Gudrun Kolderup spørsmålene: “Hvem vil ikke helst dø med verdighet? Hva er en verdig død?”
Les Mer
Aktiv dødshjelp?
iTromsø 05.03.2013 Etter å ha mistet en datter, og ha fulgt henne på sykehus i nesten tre måneder før hun døde, kom problemstillingen opp: Praktiseres aktiv dødshjelp i Norge? Min konklusjon er ja. I mitt tilfelle ble jeg fortalt at min datter neppe kom til å dø av kreft.
Les Mer
Nytt livstestament - og rett til å dø i fred - Ved livets slutt Dagens Medisin 21.02.2013
Arbeidet med et offentlig register har førsteprioritet. Vi ser gjerne at det blir en realitet - og at det vil gi livstestamentet en styrket moralsk autoritet.
Les Mer
Ja til livstestament LIVETS SLUTT
VG U1 21.02.2013 Side: 33 Forfatter: Kari Vigeland, forsker Helseministeren har presentert ti grep for å møte helseutfordringene. De synes velbegrunnet og fornuftig - men inneholder ikke så mye nytt. En svært høy andel av helsebudsjettet brukes i dag på behandling av mennesker i det siste leveåret. Men ikke alle er tjent med den ekstensive behandling de får - eller blir utsatt for - mot livets slutt. Her kan det spares.
Les Mer
Den nødvendige samtalen om liv og død
Foreningen Retten til en verdig død ønsker å representere de mange tusen som føler angst og uro ved at de taper sin rett til å fatte avgjørelser om sin egen skjebne i livets siste fase. I løpet av få år har forkjempere for retten til en verdig død oppnådd å influere lovgivningen i flere land.
Les Mer
Rett til selvbestemmelse ved livets slutt
Ingrid Hvidsten skrev en artikkel i Dagsavisen 2. februar 2013 om at vi vet for lite om smertelindring for dødssyke barn. Hun skrev videre at Natasha Pedersen som mistet sin datter, måtte benytte seg av advokatbistand i møte med helsevesenet mot slutten av datterens liv. Det er ikke vanskelig å si seg ening med Pedersen om at dette tilbudet er uverdig, men dessverre er dette hva vi blir tilbudt i Norge.
Les Mer
Verdighet – retten til en verdig død
Verdighet – retten til en verdig død
Mange hevder at Foreningen Retten til en verdig døds agenda er å arbeide for legalisering av dødshjelp i Norge. Det er riktig, men samtidig er det ikke hele sannheten om foreningen. Og det hele blir misvisende når mange forfekter at verdighet handler om å få hjelp til å mestre døden – ikke slippe unna med en få en sprøyte når de samme forsvarer passiv dødshjelp.
Les Mer
Amour
Amour
– Denne filmen beskriver en situasjon som mange av oss som har levd en stund opplever. Den handler om et eldre ektepar som har holdt sammen i mange år. Så rammes kona av slag, og mannen må gå inn i en pleierrolle. Og kjærligheten som har gjort at de har holdt sammen i så mange år blir satt på prøve, forklarer Knut Melangen. Etter min oppfatning handler dette like mye om å hjelpe en person ut avlivet når livet blir for uutholdelig.
Les Mer
Sigrid Hannisdahl
Nekrolog. Den livsglade enken og forkjemperen for alles rett til hjelp til en verdig død, Sigrid Hannisdahl, er død. Hun var styreleder av Foreningen Retten til en verdig død fra 1995 til 1997.
Les Mer
Historien om Tone Evju
Å miste livet litt etter litt Journalist Maren Gjelvik i Klar Tale skrev en reportasje om Tone Evju som ønsket seg en verdig død. Hun fikk aldri hjelpen hun håpet å få. Høsten 2008 skrev Gjelsvik: ”Et sted i Norge sitter en kvinne som vet at hun vil få en smertefull framtid. Et sted i et av verdens rikeste land sitter en kvinne og lurer på hvilke valg hun har. Hun har kjøpt en hagle, fordi hun ikke vet hvor lenge hun orker å leve.”
Les Mer
Dilemmaer knyttet til voluntær eutanasi
Dilemmaer knyttet til voluntær eutanasi
Tanken om en selvbestemt frivillig død vekker uten tvil positive assosiasjoner hos mange. I dagens samfunn er selvråderett mulig i større grad enn kanskje noen gang før. I løpet av de siste hundre årene er det gjort store fremskritt for å bedre helsen og forlenge menneskelivet. Aldri har vi hatt bedre tilbud om hjelp til mennesker som trenger medisinsk hjelp.
Les Mer
Å få hjelp til selvbestemt død - en debatt i etisk tåkelandskap
Claes-Göran Westrin, psykiater og professor emeritus i sosialmedisin og Tore Nilstun, moralfilosof og professor i medisinsk etikk står som redaktører av boken Att få hjälp att dö.
Les Mer
Døden en menneskerett? GRUNNLOVEN TIL DISKUSJON
Foreningen Retten til en verdig død ser positivt på et grunnlovsforslag som tar sikte på å sikre retten til liv, men vi så gjerne at dette også innebærer retten til et verdig liv og en verdig avslutning på livet for alle, ikke bare dem som dør naturlig uten noen form for inngripen.
Les Mer
LINDRE - IKKE DREPE
Retten til å gi den gode død. Jana Midelfart Hoff, overlege ved Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus skrev i Dagens medisin» torsdag 7. juni at leger er satt til å kurere, lindre og alltid trøste.
Les Mer
Skriv ut
Skriv ut       
Copyright 2013 - Foreningen Retten til en verdig død - Alt Rolfsen / BONO - Thomlesgate 4, 0270 - 991 26 980 Utviklet avAssist2net AS
 
 
Dine Logo